yemenite bride
acrylic on canvas
40 cms x 140 cms
 
© 2001 Eitan Portnoy